Ekstremvær Foredrag

 

Tekna Kongsberg, Tekna Drammen og Nito Buskerud arrangerer:

          Ekstremværforedrag med TV2 profil Hilde Holdhus